Cum laude misschien op schooldiploma

Als je motivatie om te studeren (nog) niet van binnenuit komt, helpt dit je misschien.

Cum laude op schooldiploma

maandag 10 mrt 2014, 09:54 (Update: 10-03-14, 10:08) – NOS.nl
Vlag uit na een geslaagd eindexamen

Vlag uit na een geslaagd eindexamenANP

Leerlingen in het voortgezet onderwijs met gemiddeld een 8 op de eindlijst, krijgen in de toekomst mogelijk de vermelding ‘cum laude’ op het schooldiploma. Het is een van de maatregelen waarmee het kabinet slimme leerlingen wil stimuleren. Nu presteren die soms onder de maat, omdat ze niet worden uitgedaagd.

Ook wil het kabinet dat scholen bijzondere prestaties van leerlingen op hun eindlijst vermelden: dat een leerling extra vakken heeft gevolgd of dat een vmbo-leerling een vak op havo-niveau heeft afgerond.

De maatregelen staan in een brief aan de Tweede Kamer, waarin staatssecretaris Dekker uitlegt hoe hij het onderwijs voor slimme leerlingen interessanter en uitdagender wil maken.

Begeleiding

Dekker schrijft in zijn brief dat veel scholen nu al programma’s hebben die toptalenten moeten uitdagen. Hij heeft het afgelopen jaar scholen bezocht om daarvan een indruk te krijgen.

Zo zijn er speciale begeleidingsprogramma’s voor leerlingen die uitblinken in exacte vakken, maar kampen met een taalachterstand. Ook dit soort programma’s wil Dekker een kans geven.

Leraren

Daarnaast vindt Dekker dat leraren beter moeten worden. De kwaliteit van de lerarenopleiding en van de mensen die al leraar zijn moet omhoog, schrijft hij.